Kolano okrągłe segmentowe

Redukcja segmentowa

Kanał preizolowanej

Rury spiro

Kształtki prostokątne

Kanał prostokątny

Czerpnia prostokatna

Tłumik prostokątny